Fairder is een eenmanszaak die wordt gedreven door mevrouw G. Janssen. Fairder is gevestigd in Wijchen. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina of per telefoon: 06 83 31 90 17.

Verwerking van persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Met u bedoelen we dan bijvoorbeeld onze (toekomstige) cliënten, partners en/of de bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy. Bijvoorbeeld hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, IBAN, btw-nummer, KVK-nummer, bedrijfsnaam, informatie die u zelf invult in een invulveld op onze website, telefoonnummer, technische gegevens zoals uw IP-adres en het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Meestal zullen wij de persoonsgegevens van uzelf krijgen, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, als u een formulier op onze website invult, of uit informatie die wij krijgen tijdens gesprekken, emailcontacten of andere contacten met u. Ook kunnen wij persoonsgegevens van u verkrijgen via openbare registers (zoals het Handelsregister), openbare bronnen of een wederpartij of derden, doordat wij een zaak behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan zijn dat wij op grond van de wet verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen met een derde partij of dat wij uw persoonsgegevens met een derde moeten delen omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, met inachtneming van de hierna genoemde doeleinden. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het inschakelen van een derde partij die namens Fairder uw persoonsgegevens moet verwerken. Met deze partij zal indien nodig een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Doeleinden en rechtsgronden

Wij hebben verschillende doelstellingen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan ons belang om onze dienstverlening te verbeteren, of om onze klantenkring en partners te onderhouden en uit te breiden, zodat wij u kunnen benaderen voor relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij u expliciet om toestemming vragen.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een grondslag hebben. Uit de doelstellingen die hierboven zijn vermeld, volgt dat de verwerkingen die wij uitvoeren, plaatsvinden op basis van de volgende grondslagen: uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang.

Websitebezoekers

Iedereen die onze website bezoekt, kan in het kader van onze onlinedienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van Fairder. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om eventueel contact met u op te nemen.

Cookies

Ook maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daarop wordt geplaatst. Wij gebruiken noodzakelijke cookies om onze website optimaal te laten functioneren, zogenaamde functionele en/of analytische cookies. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics kunnen wij statistieken van onze website verzamelen wat kan helpen om onze website te verbeteren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Fairder en/of Google kunnen niet zien welke personen onze website bezoeken.

Welke rechten heeft u?

U heeft als bezoeker van onze website of client (de betrokkene) het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van een verwerking die op u betrekking heeft. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken (verwerkingen die hebben plaatsgevonden vóór de intrekking blijven wel rechtmatig). U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn

Fairder bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dossiers van cliënten worden in beginsel 5 jaar bewaard.

Vragen en contact

Voor vragen, verzoeken of klachten die betrekking hebben op deze privacyverklaring, kunt u ons mailen via de contactpagina.