Bedrijfsmaatschappelijk werker in Nijmegen, Wijchen en omgeving

Mentale gezondheid, het is zo belangrijk! Niet alleen voor je medewerkers maar ook voor de organisatie. 

Mijn werkterrein als bedrijfsmaatschappelijk werker is breed. Behalve voor situaties op de werkvloer ben ik er ook voor ondersteuning betreft situaties uit de privésfeer. Ik voer gesprekken wanneer de mentale gezondheid van medewerkers niet optimaal is en probeer te achterhalen waar de persoon in kwestie precies vastloopt. Vervolgens kan er naar oplossingen worden gezocht. Mijn hulp als bedrijfsmaatschappelijk werker kan vanuit zowel de werkgever, als vanuit de werknemer worden ingeschakeld. Dit laatste gebeurt wanneer er vanuit de organisatie is afgesproken dat dit mogelijk is. Zo is de tussenkomst niet meer nodig, wat de drempel voor werknemers lager maakt.

Het doel van een bedrijfsmaatschappelijk werker

Een medewerker uit balans = bedrijfsproces uit balans. 

Wat kan ik hierin betekenen?

Stel je eens voor dat een werknemer normaliter goed en vol enthousiasme functioneert, maar dat is de laatste periode anders. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de persoon in kwestie maar ook voor de bedrijfsprocessen en de motivatie van andere werknemers. 

Een bedrijfsmaatschappelijk werker schakel je in om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren door middel van de juiste begeleiding. Dit zal behalve op de persoon in kwestie zelf ook een positief effect hebben op het verzuim, het personeelsverloop, de productiviteit en de medewerkerstevredenheid.

Naast dat je dit vanuit goed werkgeverschap doet, is het ook een vorm van verzuimpreventie of verzuimbeperking. Door je medewerkers de mogelijkheid te bieden om bij een bedrijfsmaatchappelijk werker terecht te kunnen, laat je je betrokkenheid zien. Daarnaast kan het sneller en effectiever zijn om de medewerker weer in kracht te zetten, want doe je niets dan is de kans groot dat de medewerker ziek thuis komt te zitten met alle gevolgen van dien. Sta alleen al stil bij het feit dat de wachttijd bij de reguliere psychologen 8 tot 16 weken is. Bij mij kan men vrijwel direct terecht!

 

Psygisch verzuim.

Psygisch verzuim behoort in de top van de verzuimoorzaken. Denk aan burn-out, werkstress, depressie, en andere mentale problematiek. Naast het mentale belang voor de medewerker, kan het voor de organisatie financieel gezien ook voordeliger zijn om een bedrijfsmaatschappelijk werker ter beschikking te stellen aan je medewerkers. Want denk eens aan de verzuimkosten, circa 250 euro per dag. Gemiddeld verzuimt men met mentale problemen zo’n 7 dagen meer dan een medewerker die hier niet mee te maken heeft. Maar vaak is het zelfs nog veel langer dan 7 dagen. Dit kost je dus al 1750 euro!

Wanneer je mij inzet in de rol als bedrijfsmaatschappelijk werker kan je verzuim beperken, of misschien zelfs voorkomen. We kijken naar de mogelijkheden en soms kunnen enkele gesprekken (a 80 euro) zelfs al helpend zijn voor de medewerker waardoor die al op weg is geholpen.

In mijn ogen is het een kleine investering maar maakt het een groot verschil. En wat is er nou belangrijker dan gelukkige medewerkers?

Ben je na het lezen van bovenstaande geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met mij op! Wie weet tot snel!