De externe vertrouwenspersoon in Wijchen, Nijmegen en omgeving

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. 

Werkplezier! Het is een van de belangrijkste zaken voor de organisatie. Maar wat nou als een medewerker zich niet prettig of onveilig voelt op de werkvloer? Kan die dan ergens terecht om dit te melden?

Als werkgever bent je volgens de ARBOWET verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Om hieraan te voldoen is het raadzaam om een extern vertrouwenspersoon ter beschikking te stellen. Als extern vertrouwenspersoon sta ik werknemers bij. Ik neem meldingen aan die direct en indirect betrekking hebben op PSA (psychosociale arbeidsbelasting), wat al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s vormt. Thema’s die hieronder vallen, zijn onder andere:

 • pesten
 • (seksuele) intimidatie
 • discriminatie en racisme
 • agressie en geweld

Wat doe ik onder andere in mijn rol als vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon heb ik uiteenlopende taken. Dit kunnen taken zijn als:

 • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
 • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen en eventueel verwijzen naar professionele hulpverleners;
 • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover richting management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Voordelen van mij als extern vertrouwenspersoon vs een intern vertrouwenspersoon

Psychologische veiligheid.

Wanneer een medewerker te maken krijgt met een situatie die over ongwenste omgangsvormen gaat, kan dit veel met de gemoedstoestand doen. Ook kan er sprake zijn van angst, schuld en schaamte. Het is daarom enorm belangrijk dat er een veilige discrete plek is waar men terecht kan.

Mijn voordelen als extern vertrouwenspersoon VS interne vertrouwenspersoon;

 • onafhankelijke positie en daardoor makkelijker een objectieve houding
 • niet verbonden aan de organisatie 
 • mogelijkheid voor het ontvangen van melders in mijn eigen praktijk 
 • Door deze 3 bovengenoemde punten zullen medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon toe stappen

 

Training voor de interne vertrouwenspersoon:

Heeft de organisatie een interne vertrouwenspersoon en wil je ervoor zorgdragen dat hij/zij de opvanggesprekken goed weet aan te vliegen en de rol goed kan waarnemen? Weet dan dat ik al vanaf 1 persoon een training kan aanbieden. Dit kan zowel incompany plaatsvinden als in mijn praktijk. Voor meer informatie hierover kun je contact met mij opnemen.

Ben je na het lezen van bovenstaande geïnteresseerd geraakt?

Wanneer mag ik mijzelf aan de organisatie voorstellen als extern vertrouwenspersoon?